Consiglieri S.C. - Dotacje unijne, analizy, strategie, biznes plany

Baner

Realizujemy projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Świadczymy usługi w zakresie pozyskania dofinansowania na wszelkiego rodzaju inwestycje i szkolenia dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i samorządów zarówno ze środków unijnych jak i z funduszy krajowych. Rozumiejąc potrzeby Wnioskodawców staramy się znaleźć odpowiednie źródło finansowania dla danej inwestycji. Zapewniamy profesjonalną i kompleksową usługę obejmującą wszystkie etapy skutecznego ubiegania się o dofinansowanie. Udzielamy również konsultacji osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych na otworzenie własnej firmy.

Oferta naszych usług w zakresie doradztwa i pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania obejmuje:

 • wybór najlepszego źródła finansowania planowanej inwestycji,
 • sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją i załącznikami, w tym biznes planu lub studium wykonalności,
 • rozliczenie (sporządzanie wniosków o płatność oraz dokumentów niezbędnych do wypłaty dofinansowania),
 • monitoring w okresie trwałości projektu (przygotowanie sprawozdań okresowych, korespondencja
  z instytucją zarządzającą w zakresie ewentualnych zmian w projekcie).

Oferta naszych usług w zakresie doradztwa przy zakładania działalności gospodarczej obejmuje:

 • konsultacje wybranych form prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem danego typu firmy,
 • analiza możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania (dotacje z Unii Europejskiej, dotacje
  z powiatowych urzędów pracy) oraz doradztwo podczas procesu aplikowania o środki,
 • udzielenie informacji na temat procedury rejestracji działalności w urzędzie miasta/gminy, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • pomoc przy wypełnieniu niezbędnych wniosków i formularzy.

Oferta naszych usług w zakresie szkoleń obejmuje:

 • analizę potrzeb szkoleniowych dla przedsiębiorstwa lub organizacji,
 • analizę możliwych źródeł finansowania szkoleń (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, środki unijne, krajowe
  i zagraniczne instytucje grantodawcze),
 • sporządzenie wniosku o dofinansowanie szkoleń wraz z wymaganą dokumentacją i załącznikami,
 • rozliczenie (sporządzanie wniosków sprawozdawczych, pomoc w przygotowaniu wymaganych dokumentów rozliczeniowych),
 • organizację szkoleń (poszukiwanie i wybór trenerów, wykładowców i szkoleniowców) dofinansowanych
  ze środków zewnętrznych jak i komercyjnych a także:
 • wynajem sal szkoleniowych.

Dane kontaktowe

Consiglieri s.c.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń
tel.: +48 794 605 095
tel.: +48 883 600 383

Stopka strony

© 2015 Consiglieri S.C. - Dotacje unijne, analizy, strategie, biznes plany

do góry

Baner